Jubileumsfest!

KJØP HER

Beste garantipakken på markedet!

Prøv elsykkel i 14 dager!

Sikker betaling med Klarna

Personvernpolicy - Evobike.no

1. Innledning
Det er viktig for oss at du alltid skal føle deg trygg når du oppgir dine opplysninger til oss. Vi vil med denne personvernpolicyen vise deg hvordan vi sikrer at personopplysningene dine behandles etter den gjeldende personopplysningsloven.

Denne personvernpolicyen kan oppdateres, du finner alltid den seneste versjonen av personvernpolicyen på evobike.no.

Vi prøver å alltid være så tydelige som mulig med hvordan vi behandler personalia. Hvis du fortsatt har noen spørsmål om hvordan vi behandler opplysningene dine etter at du har lest denne policyen så er du selvfølgelig velkommen å kontakte oss.

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?
Nordbutiker Norge, Filial av Nordbutiker AB, Organisasjonsnummer: 918 488 014 er ansvarlig for de personopplysninger som du oppgir til oss når du besøker, er i kontakt med eller handler på evobike.no.

3. Personopplysninger som vi samler inn fra deg
Vi kan samle inn ulike typer av personopplysninger om deg når du besøker hjemmesidene våre, bestiller produkter via e-handelen vår, kontakter kundeservice eller ved annen kontakt med oss.

Eksempel på personopplysninger som vi samler inn om deg ved tilfeller som dette er:
 • Navn
 • Kontaktopplysninger så som, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Personnummer
 • Betalingsopplysninger og opplysninger om valgt betalingsmåte
 • Betalingshistorikk
 • Øvrige opplysninger om kjøpet ditt, f.eks. ordrenummer og valgt produkt
 • Tekniske opplysninger om data, mobiltelefon og andre enheter som besøkeren bruker og dens innstillinger, f.eks. språkinnstilling
 • Plassinformasjon fra dine mobile enheter, f.eks. mobiltelefon eller nettbrett
 • IP-adresse
 • Korrespondanse relatert til ditt ærende, f.eks. de personopplysninger som du oppgir ved kontakt med vår kundeservice

Nordbutiker Norge, Filial av Nordbutiker AB behandler kredittkortnummer men sparer ikke kredittkortopplysninger, denne informasjonen lagres kun av kreditt- og betalingselskaper.

4. Personopplysninger som samles inn fra annen kilde
Utover de opplysningene som du selv oppgir til oss, eller som vi samler inn fra deg ut i fra kjøpene dine og hvordan du bruker tjenestene våre, så kan vi også samle inn personopplysninger fra noen andre, en såkalt tredjepart. Nedenunder ser du de opplysningene som vi kan behøve å samle inn fra tredjepart:
 • Adresseopplysninger fra offentlige register for å være sikker på at vi har riktige adresseopplysninger til deg.
 • Opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurdering institutt, banker eller opplysnings bedrifter.

5. Hvorfor vi bruker personopplysningene dine og hvor lenge vi sparer dem

Personopplysningene som vi har samlet inn om deg brukes av ulike grunner. I dette avsnittet forklarer vi hvorfor vi bruker personopplysningene dine, gir eksempel på behandlinger som vi utfører for å oppfylle formålet og hvilken lovlig grunn som vi baserer behandlingen på. Generelt sett så sparer vi opplysningene dine så lenge som opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålet som vi samlet inn opplysningene dine. Opplysningene kan også spares under den tiden som det kreves etter gjeldende lov. For oss er det viktig at du vet hvor lenge vi beholder personopplysningene dine. I tabellen nedenunder tydeliggjør vi hvor lenge opplysningene dine spares.

FormålBehandling som utføresLovlig grunnLagringsperiode
For å kunne administrere din bestilling/kjøp
 • Vi leverer produktet eller tjenesten din inklusive kommuniserer med deg vedrørende leveransen din.
 • Vi bekrefter identiteten din.
 • Vi administrerer din betaling (i dette inngår også analyser av hvilke betalingsløsninger som vi kan tilby deg gjennom kontroll mot din betalingshistorikk eller innhenting av kredittopplysninger fra kredittopplysningsselskaper).
 • Vi kontrollerer adressen din mot eksterne kilder, f.eks. SPAR, Klarna eller lignende.
 • Vi administrerer og kommuniserer med deg i hendelse av en reklamasjon- og garanti ærende som rører kjøpet ditt.
Kjøpsavtalen som vi har inngått med deg. Denne innsamlingen av personopplysningene dine kreves for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke oppgis så oppfylles ikke forpliktelsene våres og vi blir derfor nødt til å nekte deg kjøpet. Til det at kjøpet er gjennomført (inklusive levering og betaling) og for en tidsperiode på 36 måneder etter, for å kunne håndtere eventuelle reklamasjon- og garanti ærender.
For å kunne fullføre bedriftens rettslige forpliktelser Vi kan være nødt til å behandle personopplysningene dine for å oppfylle rettslige forpliktelser, etter krav i lover, dommer eller myndighets avgjørelser. Kravene kan gjelde produktansvaret vårt eller sikkerheten for produktene våre. I disse fall kan vi trenge å ta frem generelle kommunikasjon og informasjon til deg om produkt alarm og tilbakekallelse av produkter. Kravene kan også gjelde skyldighetene våre etter bokføringsloven eller hvitvasking loven. Rettslig forpliktelse.Denne innsamling av personopplysninger kreves etter loven. Hvis opplysningene ikke oppgis kan vår lovlige skyldighet ikke fullføres og vi tvinges derfor å nekte deg kjøpet. bokføringsloven krever at regnskapsinformasjon spares i ordentlig form og i landet i minst syv år. For øvrige opplysninger gjelder det til kjøpet er gjennomført (inklusive levering og betaling) og for en tid på 36 måneder etter.
For å kunne håndtere kundeservice sake
 • Kommunikasjon og besvaring av eventuelle spørsmål til kundeservice via telefon eller i digitale kanaler, inklusive sosiale medier.
 • Identifisering
 • Etterforskning av eventuelle klager og support inklusive teknisk support.
Legitimt interesse. Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme vårt og ditt interesse av å håndtere kundeservice saker. Til det at kundeservice ærende er avsluttet.
Vår og din legitime interesse av å kunne ha/bruke sikre produkter og undersøke mistenkte forbrytelserFor å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og etterforske forbrytelser mot bedriften.Legitimt interesse. Vår og din legitime interesse av å kunne ha/bruke sikre produkter og undersøke mistenkte forbrytelser. Til det at ærende er avsluttet.
For å kunne opprettholde tjenesten Mine Sider/Din ordre
 • Skaping av innloggingsfunksjon
 • Sikre din identitet
 • Opprettholde av korrekte og oppdaterte opplysninger
 • Mulighet for deg å følge kjøpet ditt og din betalingshistorikk. Denne innsamling av dine personopplysninger kreves for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser om å tilby tjenesten "Mine sider/Din order".
Hvis opplysningene ikke oppgis så oppfylles ikke forpliktelsene våres og vi blir derfor nødt til å nekte deg tilgang til tjenesten "Mine Sider/Din ordre". Til det at tjenesten er avsluttet. Det kan gjøres manuelt av kunde eller automatisk ved inaktivitet under en periode over 36 måneder.
For å kunne gjennomføre og håndtere deltakere i konkurranser og event
 • Kommunikasjon før og etter deltagelse i en konkurranse eller et event, f.eks. bekreftelse på anmeldelse, spørsmål eller evalueringer.
 • Identifisering.
 • Valg av vinnere og formidling av eventuelle gevinster.
Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse for å håndtere din deltakelse i konkurranser og / eller event. Under den tid konkurransen/eventet (inklusive evt. evaluering) pågår.
For å kunne markedsføre oss og våre produkter og tjenesterVi markedsfører direkte via e-post og sosiale medier med generelle kampanjer, spesifikke tilbud eller innbydelser til event. Rørende markedsføring som gjøres via cookies henvises til vår cookiepolicy. Legitimt interesse. Vi sender kun nyhetsbrev til kunder som aktivt har valgt å registrere seg for nyhetsbrevet eller som har akseptert dette i forbindelse ved kjøp hos oss.Kan når som helst sies opp av kunden. e-post kommunikasjon fjernes automatisk etter inaktivitet under en periode på 24 måneder. Vedrørende cookies henviser vi til vår cookiepolicy.

6. Profilering
For enkelte formål segmenterer vi data basert på utvalgt data fra våre kunders kjøp. Dette innebærer ikke at vi får større innsikt i hva nettopp du gjør, men at vi får et bedre innblikk i hvordan ulike kundegrupper opplever våre tjenester og produkter. I disse tilfellene bruker vi begrenset kundedata som kjøpshistorikk, alder, kjønn og postadresse. Dette er tilfelle når vi utfører analyser og produserer dokumentasjon for å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester og produkter, for deler av vår markedsføring og noen ganger når vi gir fordeler og tilbud til våre kunder.

7. Hvordan vi oppgir opplysninger om deg til andre bedrifter
I de tilfeller hvor det er nødvendig for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, deler vi personopplysningene dine med bedrifter som vi jobber med når det gjelder dine tjenester, såkalte andrehånds-leverandører. Disse bedriftene behandler informasjonen på vår regning og etter våre instruksjoner. Vi har andrehånds leverandører som hjelper oss med:
1. Transporter (logistikkbedrifter og speditører).
2. Betalingsløsninger (kortløsende bedrifter, banker og andre betaltjeneste-leverandører).
3. Markedsføring (print og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer).
4. IT-tjenester (bedrifter som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-løsninger).

Når personopplysningene dine deles med andrehånds-leverandører skjer det kun for formål som er konsistente med de formål som vi har samlet inn informasjonen, f.eks. for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen.

Vi kontrollerer alle andrehånds-leverandører for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier for sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle andrehånds-leverandører gjennom hvilke de garanterer sikkerheten til personopplysningene som behandles og forplikter seg til å overholde våre sikkerhetskrav, samt begrensninger og krav til internasjonal overføring av personopplysninger.

Vi deler også dine personlige opplysninger med enkelte selskaper som er selvstendig ansvarlige for personopplysninger. At selskapet er selvstendig ansvarlig for personopplysninger, betyr at det ikke er vi som kontrollerer hvordan informasjonen som leveres til selskapet skal behandles. Uavhengige selskap som vi deler dine personlige data med er:
1. Offentlige myndigheter (politi, norske skattevesenet eller andre myndigheter) dersom vi er forpliktet til å gjøre det ved lov eller mistanke om kriminalitet.
2. Bedrifter som leverer generell godstransport (logistikkfirmaer og speditører).
3. Bedrifter som tilbyr betalingsløsninger (kortløsende selskaper, banker og andre betalingstjenester).

Når personopplysningene dine deles med et selskap som er selvstendig ansvarlig for personopplysninger gjelder selskapets personvernpolicy og personopplysnings håndtering.

8. Cookies
Når du besøker hjemmesiden vår bruker vi cookies, du finner mer informasjon om hvordan vi behandler cookies i vår cookiepolicy.

9. Dine rettigheter
Nordbutiker Norge, Filial av Nordbutiker AB er ansvarlig for hvordan personopplysningene dine behandles etter gjeldende lovgivning. Når vi behandler personopplysningene dine har du visse rettigheter. Her følger en gjennomgang av hvilke disse rettighetene er, hva de innebærer og hvordan du utøver dem.

Vi streber etter å være åpne med hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du vil få innsyn i den personopplysnings-behandlingen som vi gjør i relasjon til deg har du rett til å kreve å få tilgang til opplysningene dine. Hvis vi mottar krav om tilgang kan vi være nødt til å spørre om ytterligere informasjon for å sikre at vi oppgir opplysningene til rett person.

Har vi ikke de seneste opplysningene eller behandler vi feilaktige opplysninger om deg? Da kan du kreve at personopplysningene dine rettes.

Du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes eller begrenses, f.eks. hvis du anser at personopplysningene dine skal behandles i strid med gjeldende lovgivning. Tenk på at vi kan ha rett til å nekte kravet ditt hvis det finnes legale skyldigheter som hindrer oss fra å umiddelbart slette visse personopplysninger. Disse skyldighetene kommer fra bokførings- og skatteloven, bank- og hvitvaskingsloven, men også fra konsumentloven. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige påstander. Skulle vi være forhindret til å imøtekomme et krav om sletting vil vi istedenfor blokkere personopplysningene fra å kunne brukes til andre saker enn den grunnen som forhindrer slettingen.

Du har rett til å motsette deg en besluttning som blitt fattet gjennom automatisert behandling når dette har rettslige følger eller i betydende grad påvirker deg på lignende måte. Dette gjelder ikke hvis besluttningen f.eks. er nødvendig for inngå eller gjennomføre en avtale med deg (så som ved kredittsøknader).

For behandlingen vi utfører basert på vår avtale med deg, eller hvis du har gitt ditt samtykke til en bestemt behandling, kan du be om å få informasjonen du har levert overført til en annen personopplysnings-behandler såkalt data rapportering. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Hvis du anser at vi behandler personopplysningene dine feilaktig så har du rett til å levere en klage til datatilsynet/personvern tilsynet

10. Vi beskytter personopplysningene dine
Vi bruker IT-system for å beskytte sekretessen, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi tar spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte din personlige informasjon fra ulovlig eller uautorisert behandling (for eksempel ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare de som faktisk trenger å behandle dine personlige data for at vi skal kunne oppfylle våre oppgitte formål, har tilgang til dem.

11. Datatilsynet er tilsynsmyndighet
Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke lovens anvendelse og den som anser at et selskap håndterer personopplysninger på feil måte, kan sende inn klage til Datatilsynet.

12. Kontaktinformasjon
Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål om denne personvernpolicyen, behandlingen av personopplysningene dine eller hvis du vil kreve et utdrag av registeret. Du når oss på:
Nordbutiker Norge Filial av Nordbutiker AB
C/O Business Sweden
Arbins Gate 2
0253 Oslo
E-post: info@evobike.no

Om Evobike

Evobikes el-sykler er utviklet og designet på hovedkontoret vårt rett utenfor Stockholm. Produksjonen foregår i hovedsak i fabrikken vår som ligger i vakre Aveiro, Portugal.

Les mer her

Våre andre butikker

Handle og betal trygt hos oss

KlarnaDHL